زیردامنه byan.ir مخصوص کاربران بیان

جهت کسب اطلاعات از این سرویس به byan.ir مراجعه کنید

زیردامنه byan.ir مخصوص کاربران بیان

جهت کسب اطلاعات از این سرویس به byan.ir مراجعه کنید

ازآنجایی‌که بلاگفا ثبت وبلاگ‌های بیان را در سرویس خود مسدود کرده است و هم‌چنین شماری از بلاگرهای بیان از سایت‌های کوتاه کننده لینک که آدرس‌های ناخوانا به کاربر تحویل می‌دهند استفاده می‌کنند بر آن شدم که امکانی را ایجاد کنم تا بلاگرها بتوانند با آدرس‌های خوانا و کوتاه نشانی بلاگ خود را کوتاه کنند. البته این امکان برای همه بلاگرها قابل استفاده است حتی آن‌هایی که سرو کاری با بلاگفا ندارند چون می‌شود آدرسی حتی تک حرفی برای وبلاگ خود داشته باشند. این زیر دامنه که از byan.ir تامین می‌شود هرگز به بدنه اصلی تارنگار متصل نشده و تنها برای کوتاه و بهتر کردن آدرس است که در نهایت با وارد کردن این آدرس در مرورگر کاربر به آدرس اصلی وبلاگ شما هدایت می‌شود
ادامه توضیحات را در byan.ir بیابید.
مهم: این امکانات توسط این‌جانب محمد روشنیان به‌صورت مستقل طراحی و اجرا شده و امکاناتی رسمی از شرکت بیان نبوده و هیچ وابستگی به بیان ندارد.

شروع شده با حرف

۲ مطلب با موضوع «M N» ثبت شده است

biography.byan.ir

جهت ثبت آدرس اختصاصی خود به byan.ir مراجعه کنید.

  • byan.ir ▀▐

m.byan.ir

جهت ثبت آدرس اختصاصی خود به byan.ir مراجعه کنید.

  • byan.ir ▀▐